Agenda

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560  ณ บริเวณสวนรถไฟและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เวลา 04.30  น.  – รับสมัคร รับเสื้อ รับเบอร์

เวลา 05.00  น.  – รายงานตัวนักวิ่ง

เวลา 06.00  น.  – ปล่อยตัว ประเภทมินิมาราธอน  10  กิโลเมตร

เวลา 06.15  น.  – ปล่อยตัว ประเภทเดินวิ่ง  5 กิโลเมตร

เวลา 06.30  น.  – ปล่อยตัว ประเภทเดินวิ่ง  3 กิโลเมตร

เวลา 07.30  น.  – พิธีมอบรางวัล

facebook